Vad är en DApp? | Ether.se
1 ETH = --- SEK

Vad är en DApp?

En DApp är en “Decentralized App” – alltså en decentraliserad applikation som körs på Ethereumnätverket. Tanken är att många av de processer som idag kräver företag eller organisationer som mellanhänder (t.ex. Uber och AirBnB) skulle kunna ersättas av automatiserade program.

Ett bra exempel på en DApp är en finansieringsplattform. Istället för att man skickar sina pengar till ett företag som Kickstarter skulle man kunna skicka ether till ett smart kontrakt. I kontraktet skulle det kunna finnas kod som säger att om ett projekt når sitt mål skickas pengarna till projektskaparen, och om det inte gör det så skickas de istället tillbaka till finansiärerna.

Hur fungerar DApps?

En DApp är egentligen bara en samling smarta kontrakt, kodade i programmeringsspråket Solidity, som är uppladdade på Ethereum.

Dessa smarta kontrakt har vissa publika funktioner som vem som helst kan anropa. På en finansieringsplattform skulle en av de publika funktionerna till exempel kunna vara sendMoneyToProject. Ofta anropas detta via någon slags webbapp som är integrerad med MetaMask, men man kan även anropa ett smart kontrakt direkt från sin wallet så länge man har koll på vilken address det finns på.

Hur använder jag en DApp?

Först och främst behöver du en Ethereumplånbok och lite ethers.

Vill du använda dig av en DApp som CryptoKitties, som har ett webbaserat UI, är det MetaMask som gäller som wallet.

CryptoKitties inloggningsskärm

Andra DAppar, som ENS, använder vanliga wallets som MyEtherWallet för att interagera med kontrakt.