1 ETH = --- SEK

Ethereum 2.0 "Beacon chain" släpps 1a december

Det s.k. “Ethereum 2.0 Deposit Contract” nådde under natten sin milstolpe på 524 288 ETH (drygt 320 miljoner dollar i skrivande stund). Samtidigt passerade priset på en ETH 600 dollar för första gången sedan 2018.

Detta betyder att Beacon-kedjan är redo, och den första fasen av Ethereum 2.0 kommer att rullas ut den 1a december 2020.

Ethereum 2.0, också känt som “Serenity”, är en markant uppgradering av Ethereum-nätverket där systemet går över från Proof-of-work till Proof-of-stake. Det medför en stor förändring när det gäller Ethereums säkerhetsmodell, ekonomiska incitament och resursanvänding. Det långsiktiga hoppet är att det kommer göra nätverket mer skalbart och göra transaktioner snabbare.

För att bli en “validator” (eller “staker”) i den nya kedjan och ta del av det nya PoS-systemet, måste du binda minst 32 ETH till Beacon-kontraktet. Statusen på kontraktet och instruktioner för hur du gör kan du läsa om här.

Status på Beacon-kontraktet 24 nov 2020